Почистване на паметниците на културата инициират от Жени ГЕРБ Плевен

Жени ГЕРБ Плевен организира пролетно почистване на парка около къщата – музей „Цар Освободител Александър ІІ” в Плевен, както и на прилежащите територии около ДКТ „Иван Радоев” и площад. „Стефан Стамболов” в града. Акцията стартира на 18 април, събота, от 11.00 часа е и по повод обявения от ЮНЕСКО Световен ден за опазване на паметниците на културата и забележителните места.