Нов проект стартира в затвора

В Плевен стартира проект „Свобода зад решетките”. Той се реализира от сдружение „Младежки форум 2001”, Разград и е подкрепен от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, чрез Министерство на правосъдието по Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”. Дейностите на проекта са насочени към служителите от местата за лишаване от свобода, в частност Затвора – Плевен и лицата, които изтърпяват наказания „лишаване от свобода”.