Новини

Расте броят на заявленията за помощ за отопление в Плевен

7823 заявления-декларации за целева помощ за отопление са подадени до момента от селищата в цялата област в Дирекция „Социално подпомагане“- Плевен, съобщи директорът й Светлана Георгиева. По 4556 са издадени заповеди за отпускане на помощта, отказите са 542, останалите са в процес на обработка. Най-много заявления са постъпили от територията на Община Плевен-1670, което е с 400 повече от миналата година по същото време; следват Община Червен бряг – 1382, и Община Гулянци с 820. Месечният размер на помощта за отопление този сезон е 93,18 лв., което е с 24,5% повече в сравнение с миналия зимен сезон. Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане за периода 1 ноември – 31 март, ще се повиши с 91,75 лв. – от сегашните 374,15 лв. на 465,90 лв. За новия отоплителен сезон като основа при определянето на диференцирания доход за отопление служи въведеният нов „Базов доход за отопление“ в размер на 150 лв., който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход. Разширява се  и обхватът на подпомаганите лица и семейства чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за възрастните хора и особено онези, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами деца, включени в образователния процес. Правоимащите могат да получат заявлението-декларация за отпускането на целева помощ за отопление от „Социално подпомагане“ или да я изтеглят от интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане – меню „Социално подпомагане“, раздел 1 „Социални помощи“, секция „Документи“. Заявленията ще се приемат до 31 октомври. През миналия отоплителен сезон отпуснатите помощи за били 15 094.

Свилен Димитров