Новини

Удължен е срокът за помощите за първолаци

До 31 декември е удължен срокът, в който семейства с първокласници могат да подават заявления за еднократна помощ за поемане на част от разходите им в началото на учебната година, съобщиха от Дирекция „Социално подпомагане“-Плевен. Първоначалният срок изтичаше на 15 октомври. Право на помощите имат онези, чийто средномесечен доход на член от семейството не надхвърля 450 лева. До момента подадените заявления- декларации по образец за община Плевен са 548, 13 от тях все още се обработват, 499 вече са получили заповеди за отпускане на парите, а на други 36 е отказано. В областта подадените искания са 1170.

На 15 октомври обаче изтече срокът, в който семействата можеха да подават заявления за записаните си в осми клас деца. Тази социална услуга се предлага за първа година, като размерът й е 250 лева, както и при първокласниците. Общо в Плевенска област са приети 1085 декларации, 1017 вече са одобрени, отказани са 41, а последните 27 все още се обработват. В община Плевен подадените декларации са 508, отпуснати са 472 помощи, отказани са 23, а 13 са в процес на обработка.