Новини

Заповед на кмета във връзка с усложняващата се епидемична обстановка

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб и заповед на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Плевен издаде заповед. С нея се преустановяват посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

Преустановяват се:

-провеждането на пазара за покупко-продажба на моторни превозни средства пред входа на стадион „Плевен”;

-режимът на платено паркиране на пътни превозни средства в обособените зони за платено паркиране на територията на гр. Плевен – „Синя зона”, и общински платени паркинги;

-учебните занятия и всички извънкласни мероприятия;

-посещенията в детски ясли и градини на територията на община Плевен;

-провеждането на всякакъв вид масови мероприятия;

-дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, ЦОП и Център за ранна превенция на уврежданията.

Преустановява се също:

-приемането на посетители в културните институции;

-дейността на клубовете на хората с увреждания и пенсионерите;

-посещенията на външни лица в резидентните социални услуги от затворен тип – центрове за настаняване от семеен тип, Дом за стари хора в с. Бохот, Защитено жилище, Кризисен център.

Директорите на общинските предприятия и органите на управление на търговските дружества с общинско участие в капитала трябва да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки, а управителят на „Тролейбусен транспорт” – да предприеме периодична дезинфекция на транспортните средства от масовия градски обществен транспорт.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнява кметът Георг Спартански.