Новини

Изложба по проект „Позитивни спомени от старите негативи“ откри Държавен архив – Плевен

В края на миналата седмица в зала „Архиви“ на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) се представи изложба от 20 табла на винил, изготвена по проект „Позитивни спомени от старите негативи“ изпълняван от отдел „Държавен архив“ (ОДА) – Плевен. Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“ по програма „Културно наследство“, модул „Съхранение и популяризиране на културно наследство“, с Договор № KN-127-SP-5 от 23.05.2019 г.

Изложбата откри  Пламка Бошнякова, директор на Дирекция „Публичност на архивите“ на ДАА. За вложената идея в проекта и неговата реализация говори доц. д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция „Архиви”.

Изложбата представи началника на ОДА – Плевен  Маринела Йорданова, ръководител на проекта. Отбеляза работата на екипа свързан с подбора на 1 000-та кадъра негатив, изготвянето на анотациите към тях и визуализирането им. Сподели за положителните моменти при прегледа и подбора им, както и за трудностите. Обърна внимание на избраните теми и кадри за включване в изложбата на винил. Темите са  архитектура и градоустройство, военно дело, забележителности, здравеопазване, известни личности, култура и културно развитие, лозарство и винарство, манифестации, мода, музика, образование, памет, политика, промишленост, селско стопанство, спорт и състезания, трудови дни и младежки бригади, транспорт и отдих и туризъм. Вниманието на присъстващите се насочи и към дигиталната изложба, която също се представи в залата.  Тя е изготвена с участието на 10 ученика-доброволци от клуб „Възрожденци“ на Професионална гимназия (ПГ) по туризъм „Алеко Константинов“ в Плевен, партньор на ОДА – Плевен в изпълнението на дейности по проекта. Ръководителят на проекта сподели за желанието и на ученици от Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ и ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен да се запознаят с проекта.

Изложбата се разгледа от служители на агенцията и гости, сред които и  Андриана Георгиева управител на „АЯ МСЪЛЮШЪНС“ ЕООД – Варна предоставила под наем специализиран скенер за визуализиране на диапозитиви и негативи.