Новини

Представят проект на „Държавен архив“ – Плевен

На 11. 09. 2019 г. от 11:30 часа в залата на отдел „Държавен архив” – Плевен  ще се проведе пресконференция, организирана от отдел „Държавен архив“ – Плевен, при дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана, с участието на доц. д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция „Архиви” за стартиране и представяне на проект „Позитивни спомени от старите негативи“. Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“ по програма „Културно наследство“, модул „Съхранение и популяризация на културно наследство“, с Договор № KN-127-SP-5 от 23.05.2019 г. Продължителността за изпълнение  е десет месеца.

С проект „Позитивни спомени от старите негативи“ се цели популяризирането на исторически събития и факти от миналото на Плевен и региона чрез визуализиране на стари негативи. Представянето им в изложби пред обществеността ще позволи повече хора да се докоснат до тяхното съдържание.

Партньори по проекта са Областна администрация, Общински медиен център – Плевен и Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов”.