Новини

Преустановява се провеждането на пазара за коли

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и във връзка със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. и Заповеди на Министъра на здравеопазването и на Областния управител на област Плевен, Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде заповед, с която се преустановява провеждането на пазара за покупко-продажба на моторни превозни средства на ул. „Цар Самуил” пред входа на стадион „Плевен”. Заповедта важи до второ нареждане.