Новини

Продължава контролираното изпускане на водата в стопанисваните от Община Плевен язовири

В стопанисваните от Община Плевен язовири към момента не се констатира критично състояние. След продължителните валежи през последните няколко дни нивото на водата в тях е повишено, затова се извършва контролираното й изпускане с цел осигуряване на свободни буферни обеми. Това информира Васил Василев, началник-отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Плевен. Нивото на водата в реките Вит и Чернелка е под критичното и се отчита понижение.

Постепенно се нормализира и положението в с. Беглеж. По данни на кмета на населеното място Георги Данов, снощи отново е имало валежи, но не са били сериозно количество. Силен и продължителен дъжд падна в селото в нощта на 8 срещу 9 юли. Тогава нивото на преминаващата през Беглеж р. Змеица се повиши и тя преля на няколко места в ниската част. Наводнени бяха мазета на къщи и дворове. От силното течение е отмита част от брега на реката. Поражения има и на част от уличната мрежа, където асфалтът е разбит. Още тогава хората са предупредени и изведени превантивно от имотите им. На този етап няма опасност за жителите, те имат електричество, вода и комуникации, каза още Васил Василев. Започна и организация на дейности по отстраняване на щетите и разчистване.

Във връзка с публикувана промяна в Закона за водите на предстоящата в края на месец юли 2018 г. сесия на Общински съвет – Плевен, кметът на Общината Георг Спартански ще направи предложение за промяна собствеността на стопанисваните от администрацията водоеми. В публикувания на 03.07.2018 г. в Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, параграф 33, е записано: „В тримесечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общини внасят в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите при наличие на взето решение от съответния Общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата”. Считаме, че финансовият ресурс на държавата като стопанин на тези обекти е несравнимо по-голям от този на общините. За нас са финансово невъзможни разходите по поддръжка на язовирите в изрядно състояние, коментира кметът Георг Спартански.