Новини

Обявиха грипна епидемия в Плевен

Предвид достигане на епидемично ниво на заболяемост от грип и ОРЗ за област Плевен и решение на Областната оперативна група, директорът на РЗИ – Плевен със заповед № РД-01-33/30. 01. 2020 г. РЗИ обяви епидемична обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на област Плевен, считано от 31. 01. 2020 г. с прекратяване на учебните занятия в училищата в област Плевен до 07. 02. 2020 г. включително.

Въвеждат се следните противоепидемичните мерки

1. Ограничаване на масовите и обществени мероприятия, на организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.

2. Прекратяване на плановите операции в лечебните заведения на територията на област Плевен

3. Разширяване на легловия капацитет на вътрешните и детски отделения в лечебните заведения за болнична помощ, с оглед приемането на насочените за хоспитализиране пациенти с грип и/или усложнения

4. Преустановяване на свижданията и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен

5. Преустановяване дейността на женските и детските консултации на територията на област Плевен

6. Преустановяване извършването на профилактичните прегледи и имунизации в област Плевен

7. Осъществяване на ежедневен филтър в детските заведения за недопускане на заболели от ОРЗ и грип

8. Прекратяване на учебните занятия във училищата на територията на област Плевен, считано от 31. 01. 2020 г. до 07. 02. 2020 г. включително.