Новини

Общински съвет – Плевен, с последно заседание за този мандат на 17 октомври

Общински съвет – Плевен, се събира следващата седмица за последното си заседание за този мандат. „С решение на Председателския съвет сесията е насрочена за 17 октомври, четвъртък от 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 17 предложения, информира председателят на местния парламент Мартин Митев.

Първа точка в дневния ред на съветниците е предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Плевен. На основание Закона за съдебната власт, избраната в тази връзка от местния парламент Временна комисия проведе процедура по избор и предлага на Окръжен съд – Плевен списък с 50 кандидати.

На това заседание ще бъдат отчетени средствата за командировъчни разходи на председателя на Общинския съвет и кмета на Общината за периода 01.07.2019 г. – 30.09.2019 г. Ще бъде представен и отчет за изпълнение на решенията на местния парламент за периода 04.2018 г. – 07.2018 година.

Предложение за изменение на годишната инвестиционна програма на Общината влиза под номер 6 в дневния ред, веднага след което следва обсъждане на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейност, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период.

На тази сесия съветниците ще преразгледат и свое решението, прието на заседанието през септември, касаещо промяна в Общинската транспортна схема. Ще бъдат обсъдени и предложения за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в 11 общински училищата и за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот за изграждане на състезателно БМХ трасе в Плевен.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за  заседанието, са публикувани на страницата на Общински съвет – Плевен.