Новини

Тестова система дава възможност на хотелиерите да се запознаят с важни изисквания на Закона за туризма

Тестова среда на Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ е публикувана на Интернет страницата на Община Плевен. Тя дава възможност на всички, които предоставят настаняване в стаи за гости, да се запознаят и изпробват функционалностите на системата. Съгласно изискванията на чл. 116, ал.5 от Закона за туризма всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи, къщи и апартаменти за гости, трябва да подадат информация към Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/. Крайният срок за регистрация в системата е 30 септември 2019 г.  ЕСТИ е разработена и внедрена от Министерството на туризма и вече функционира.

Всеки хотелиер може да подаде заявка за регистрация в реалната среда на Единната система за туристическа информация на https://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ. Препоръчително е  първо да се премине през период на запознаване и изпробване на ЕСТИ чрез тестовата среда. Тя не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Подадените в тестовата среда данни не се считат за валидни по отношение  изпълнението на изискванията на Закона за туризма.

Тестова среда на Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, заедно с допълнителни разяснителни материали и видео инструкции, са публикувани на Интернет страницата на Община Плевен: https://pleven.bg/bg/video-instruktsii-za-rabota-sas-sistemata-esti.