Новини

Дни на отворени врати ще има в Центъра за обществена подкрепа

 

В периода от 24.09.2019 до 12.10.2019 г. за шеста поредна година се провеждат Национални информационни седмици за осиновяването – обяви Албена Димитрова – директор на Центъра за обществена подкрепа в Плевен. Кампанията се осъществява по инициатива и със съдействието на Българска Асоциация Осиновени и Осиновители . От 2014г. Центърът за обществена подкрепа участва с различни изяви в кампанията.Тази година планираме да направим съвместно мероприятие с БАОО на 11.10.2019г.  от 17:30ч. до 19:00 часа в Заседателна зала на библиотека Гена Димитрова – каза още за Радио 1 Плевен Албена Димитрова.  Програмата ни ще се състои от прожектирането на филма за осиновяването „Триъгълник от любов“, представяне на книгата на Карин Първис „Надежда и подкрепа на осиновени и осиновители“ и отворена дискусия за въпроси, свързани с осиновяването. Желаещите ще могат да закупят или поръчат книгата. В периода 07 – 11.10.2019г. обявяваме седмица на отворените врати, по въпроси, свързани с осиновяването, в Център за обществена подкрепа, на адрес: ул.“Георги Бенковски“ № 61.

Ще се представи дейността на ЦОП в подкрепа на осиновяването. Граждани, родители – осиновили деца, кандидати за осиновители и осиновени млади хора, ще могат да получат консултация за вълнуващите ги въпроси във връзка с осиновяването на дете в България, както и при желание да сформират групи за споделяне и подкрепа. По време на кампанията ще се обърне внимание на случаите на прекратяване на осиновяването, извеждането на осиновени деца от семейството и настаняването им в социални услуги и ще обсъдим причините, довели до това. Ще говорим отново за необходимостта от промяна на Семейния кодекс в частта, касаеща достъпа до информация за биологичния произход на осиновените хора, подкрепата за тях и осиновяващите родители.  Ще се радваме ако се присъедините към нашата инициатива и заедно помогнем на родители и осиновени деца да не се чувстват различни, да знаят къде могат да намират помощ, подкрепа и обмяна на родителски опит с други осиновители, както и консултация със специалисти. За всички нас това е възможност да говорим заедно и отправим едни и същи послания към деца и семейства. Отварянето на пространство за разговори, както със специалисти, така и в семейството, предоставя възможност за формиране нагласа за толерантно, хуманно и цивилизовано отношение към осиновяването. Поканата ни е насочена към: Представители на медиите, професионалисти, граждани, родители, осиновили деца, кандидати за осиновители и осиновени млади хора – уточни още директорът на плевенския Център за обществена  подкрепа.