Новини

И днес ще избират нов Цар на лозята

Днес в  Професионална гимназия по лозарство и винарство “Александър Стамболийски” –Плевен ще се проведе ритуал по зарязването на лозите и ще се избере нов Цар на лозята. Това е традиционен ритуал, по време на който старият Цар на лозята предава атрибутите си на новия. Тържеството ще започне от 10,30 ч. в двора на гимназията.

Директорката на учебното заведение инж. агр. д-р Геновева Николова припомня, че Професионална гимназия по лозарство и винарство е създадена през 1890 г. и в продължение на повече от един век се е утвърждавала, за да спечели безспорен авторитет на просветен център в областта на земеделското образование. Още в началните години на съществуването си е обезпечен с богата учебно-техническа база, а за преподаватели са привлечени едни от най-добрите специалисти с нужните знания и опит. Идеята за откриване на училището принадлежи на тогавашния Плевенски окръжен съвет. Още през 1888г. той предвижда средства за назначаване на учител-специалист по лозарство и винарство, който да напътства селските стопани в региона с безплатни квалифицирани съвети. За това благородно начинание е привлечен известният специалист и учител Никола Емфеджиев.    През 1889г. предприемчивото ръководство на Плевенската община решава да открие Окръжно практическо винарско училище с двугодишен срок на обучение. За учебна сграда се предоставя едно от най-големите и представителни здания в центъра на града /днес Център за работа с деца/.    Така на 1.09.1890 г., под ръководството на Никола Емфеджиев, в Плевен започва да функционира третото за страната селскостопанско училище, под наименованието  “Българско окръжно практическо земеделско училище”  с първи випуск, състоящ се от четирима ученика.  Две години по-късно завършва строителството на учебната винарска изба с капацитет от 400 т. – най-голямата и модерно оборудвана за времето си на Балканския полуостров.   През 1893 г. в избата се наливат първите вина и се слага началото на енотеката. Традицията да се оставят по 200 бутилки вино от всяка година продължава и до днес. Колекцията от български вина е най-старата и най-пълна в нашия регион. Пак през 1893 г. училището издава свой собствен етикет за произведените от него вина – първият подобен етикет в нашата страна.  Възпитаниците на училището винаги са се реализирали успешно като специалисти, благодарение на задълбочената и многостранна подготовка, получена тук. Освен основните за специалността предмети: лозарство и винарство, широкозастъпени през годините са и предмети като паркоустройство, цветарство, бубарство и др.     През различните години срокът на обучение, в зависимост от степента си е от 2 до 5 години.     В периода от 1921-1926 г. към училището е съществувал висш курс по лозарство и винарство, а завършилите го придобивали правата на висшисти.

Дълго време този просветен център е единственото място, където работят най-добрите специалисти в отраслите лозарство и винарство.     Училището се слави не само със своите постижения в областта на науката. Негови възпитаници и преподаватели, като Александър Стамболийски, Янко Забунов, Никола Ракитин, Григор Вачков и много други, са активни участници в нашия обществен и културен живот.    Признание за задълбочената подготовка, която гимназията предлага, са многобройните награди и отличия на възпитаници и учители.

Николай Стоев