Новини

Постоянна областна комисия подкрепя изграждането на два паметни знака в Плевен

На свое редовно заседание постоянната комисия „Военни паметници“ при Областна администрация – Плевен, председателствана от зам.-областния управител д-р Красимир Трифонов  подкрепи предложението за възстановяване на мемориалната плоча на опълченеца Коста Фързулев. Във връзка с това кметът на Община Плевен следва да внесе предложение  на сесия на Общинския съвет за финансиране на дейностите по възстановяването на паметната плоча със средства от бюджета на Общината. След поставянето й мемориалната плоча трябва да бъде вписана в регистъра на военните паметници и предложена на министъра на отбраната  за вписване в Националния регистър.

Подкрепено бе и предложението за издигане на паметник на загиналите офицери и войници от Девета пехотна плевенска дивизия в Плевен. То следва да бъде разгледано от обществено-експертен съвет по култура при Община Плевен, който да предложи  на ОбС – Плевен място за поставяне, вид на монумента, както и да направи предварителна количествено-стойностна сметка за изграждането на паметника.

На заседанието си постоянната комисия обсъди  и изготвянето на предложение за обявяване на военни паметници за недвижимо културно наследство.