Новини

Надлезът към жк „Сторгозия” и улици в Индустриална зона ще бъдат ремонтирани с европейско финансиране

Близо 3 млн. лв. е освободеният ресурс към момента от одобрените общо 47,5 млн. лв. в Инвестиционната програма на Община Плевен по приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Средствата са генерирани от разликата между обявените от Общината суми по обществени поръчки и офертите на фирмите изпълнителки, които са предложили по-ниски от прогнозните цени, обясни кметът Георг Спартански. Изпълняваните в момента проекти са в три от инвестиционните приоритети – „Градска среда”, „Образователна инфраструктура” и „Интегриран градски транспорт”, откъдето е спестен ресурсът. Съгласно решение на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. с тези средства общините ще имат възможност да реализират и други проекти. Община Плевен има намерение да кандидатства по инвестиционен приоритет „Градска среда” с три обекта, разписани в резервния списък на Инвестиционната си програма. Обектите на интервенция по проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап II” са ул. „Вит”, ул. „Северна” в Индустриална зона и надлезът към жк „Сторгозия”. Този е най-тежкият от обектите и там не става дума за преасфалтиране и смяна на мантинели, а за тежки конструктивни проблеми на съоръжението, които да бъдат решени, уточни г-н Спартански.