Новини

Сключен е договорът за ремонт на язовир „Тотлебенов вал”

Благодарение на многократните срещи на народния представител Пламен Тачев с Министерството на земеделието, храните и горите и с Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД София, вече има сключен договор за извършване на ремонтните дейности – възстановяване тялото на преливника и траншеята му, водовземен канал и подпорните каменни стени на язовира. Финансирането е със средства на „Напоителни системи” ЕАД гр. София.

Ремонтът е от изключителна важност, защото дългогодишната експлоатация на язовир „Тотлебенов вал” e довела до компрометиране на преливника му и инфраструктурата около него. При продължаващата динамична промяна на водното ниво има опасност да се предизвика пълното му разрушаване, неконтролируемо изтичане на водата от язовира и заливане на защитената местност „Кайлъка”. От години се търсеше начин и форма на финансиране за възстановяване на съоръженията собственост на „Напоителни системи” ЕАД, с цел недопускане на аварийна ситуация, но такива не бяха намерени.

За започване и качествено изпълнение на ремонтните работи се изискват подходящи атмосферни условия. С цел осигуряване на условия за извършване на ремонта, клон Среден Дунав ще предприеме понижаване на нивото му.

С възстановяване на техническото състояние на язовир „Тотлебенов вал” и ще се предотврати заливането на природния парк „Кайлъка”, любимо място за отдих на плевенчани и гостите на града.