Новини

Международният симпозиум по скулптура остава извън Културния календар на Плевен за 2019-а

Международният симпозиум по скулптура няма да бъде включен в Културния календар на Община Плевен за 2019 година. Решението бе прието от Общинския съвет на Плевен след разгорещен дебат, продължил над час в рамките на днешното заседание.

Предложението за включване на симпозиума в Културния календар на Плевен за 2019-а бе внесено за обсъждане днес от Постоянната комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева с уточнение провеждането на проявата да се случи след промяна в статута й – допълване на регламента с изискване за задължително обществено обсъждане, в резултат на което да бъдат определени темата и критериите за творбите, и посочено конкретното им местоположение в градската среда. Комисията предложи и корекция в размера на финансиране на инициативата – до 50 000 лева от резерва на общинския бюджет. При последвалия дебат и този път в залата се чуха мнения както „за“, така и „против“ симпозиума, като всеки един от изказващите се общински съветници посочи и съответни доводи за своята позиция. Позицията си представи и кметът на Общината Георг Спартански, който отново подкрепи включването на симпозиума в Културния календар на Плевен, като посочи, че противопоставянето на една обществена потребност на друга е погрешно.

След изслушване на всички, заявили желание да изкажат мнение по предложението, председателят на местния парламент Мартин Митев обяви процедура за гласуване. С 16 гласа „за“, 7 „против“ и 13 „въздържал се“ местният парламент не прие предложението за включване на Международния симпозиум по скулптура в Културния календар на Плевен за 2019-а година.