Новини

Единадесетокласничката Вероника Георгиева получи „сертификат за стаж“ в Общинския съвет

Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев връчи официално днес сертификат на единадесетокласничката Вероника Георгиева от ДФСГ „Интелект“ –  Плевен за изкаран едномесечен стаж в местния парламент. „Пожелавам на Вероника да е здрава, все така активна по всички въпроси, които касаят младите хора и родния ни Плевен. Убеден съм, че един ден ние ще видим Вероника като съветник в тази зала“, обърна се Мартин Митев към Вероника. Тя получи и подаръци, един от които е книгата „Левски: Другото име на свободата“.

В рамките на месец Вероника стана част от работата на Общинския съвет, като присъства на заседанията на постоянните комисии по „Образователна политика и читалищна дейност”, „Младежки дейности, спорт и туризъм” и „Устройство на територията, екология и земеделие”, участва и в извънредното заседание на съветниците на 6 декември, бе сред гостите на честването на 10 декември – Ден на освобождението на Плевен от турско робство и на признателността на гражданите към загиналите за неговото освобождение. На днешното заседание Вероника внесе и свое питане до кмета на Общината Георг Спартански, като постави въпроси, касаещи бъдещето на младите хора в Плевен.

Вероника Георгиева получи възможност да участва в работата на Общински съвет – Плевен в рамките на първия по рода си проект „Съветникът“, иницииран от най-младия съветник в местния парламент Йордан Грижов. Проектът бе насочен към ученици от 11 и 12 клас, които имаха възможност да изпратят свои разработки на тема „Плевен в моите очи“ с идеи какво е нужно на града и как то трябва да случи. След обсъждане с преподавателите от Катедра „Политически науки“ към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, по проекта бяха определени петима фаворити. Това са Дамян Господинов – ученик в 11 клас от СУ „Иван Вазов“, Жанин Ал-Шаргаби – ученичка в 12 клас на СУ „Иван Вазов“, Георги Кривошийски – ученик в 12 клас на СУ „Иван Вазов“, Виктория Маринова – ученичка 11 клас в ДФСГ „Интелект“ и „Съветникът“ – Вероника Георгиева от 11 клас на ДФСГ „Интелект“. Петимата бяха представени официално на ноемврийското заседание на Общинския съвет, когато получиха и своите грамоти от председателя на местния парламент Мартин Митев.

В резултат на сътрудничеството с ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Дамян, Жанин, Георги, Виктория и Вероника имат възможност да бъдат приети без изпит в специалност „Политология” на вуза.