Новини

Общинският съвет даде съгласие Община Плевен да кандидатства за дългосрочен кредит само за ремонт на площад „Свобода“ и Автогара Плевен

След дебат, продължил над 2 часа, Общински съвет – Плевен даде съгласие Община Плевен да обезпечи финансирането на проекти чрез поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и Сосиете Женерал Експресбанк АД – съфинансираща институция в максимален размер на не повече от 5 341 777,00 лв. Съветниците подкрепиха предложението само в частта му за основен ремонт на пл. „Свобода“ и пешеходната улица „Васил Левски“ /от пл. „Свобода“ до пл. „Стефан Стамболов“/ и ремонт на Автогара Плевен, без проекта за изграждане на площадка за скейтборд в района на чешма „Балаклия“. Окончателното решение за поемане на дългосрочен дълг за ремонт на площад „Свобода“ и Автора Плевен бе прието с 31 гласа „за“, без “против“ и 7 – “въздържал се“.
Дебатът по точката започна към 11 часа с представянето й от кмета на Общината Георг Спартански в качеството му на вносител, като бяха изтъкнати съответните мотиви и съображения за всеки един от трите обекта в предложението. Припомнено бе, че по същото бе проведено и над 3-часово обществено обсъждане. При последвалите изказвания от страна на общинските съветници от различните групи се чуха много въпроси, както и различни мнения – от категорична подкрепа за искането за заем до позиции против Община Плевен да поема в момента подобен дълг. Част от позициите бяха и в подкрепа само на два от предложените три обекта – ремонт на пл. „Свобода“ и на Автогара Плевен, и против да се тегли заем за изграждане на скейтборд площадка в града. По предложение на председателя на местния парламент Мартин Митев всеки един от трите проекта, включени в предложението, бе подложен на отделно гласуване. Така съветниците подкрепиха финансирането чрез поемане на дългосрочен дълг само на два от тях – на пл. „Свобода“ и на Автогара Плевен, и отхвърлиха проекта за финансирането на площадката за скейтборд на „Балаклия“.

Съгласно решението на Общинския съвет от днес, дългът ще бъде поет с договор за общински заем с начин на обезпечаване – залог върху собствени приходи на Община Плевен. Срокът за усвояване на кредита е 12 месеца след датата на сключване на договора, а срокът на самия кредит – до 10 години, считано от датата на пълното му усвояване. Записаният гратисен период по главница е за периода на усвояване. Главницата по кредита ще се изплаща на равни месечни вноски, първата от който е дължима в края на календарния месец след изтичане на гратисния период.