Новини

Дофинансират маломерни паралелки в 7 общински училища

Да бъдат дофинансирани самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 година в седем общински училища, реши на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен. Предложението бе прието с гласовете на 36 от общинските съветници, 1 гласува „въздържал се“.

Постъпилите искания за дофинансиране са от директорите на ОУ „Христо Ботев“ – с. Пелишат, СУ „Христо Ботев“ – гр. Славяново, ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец, ОУ „Христо Ботев“ – с. Мечка, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ясен, ОУ „Васил Левски“ – с. Беглеж и ОУ „Антон Старшимиров“ – с. Бохот.

Искането от ОУ „Христо Ботев“ в Пелишат е за 1 слята и 1 самостоятелна маломерна паралелки, като се посочва, че в училището учат 59 деца, недостигът е от 11 деца в I – VII клас.

От СУ „Христо Ботев“ – гр. Славяново са поискали разрешение за 2 маломерни паралелки. В училището учат 64 деца в VIII – XII клас, недостигът е от 13 ученици.

От ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец са посочили сформиране на 2 слети маломерни паралелки. Училището се посещава от 59 деца, като недостигът е от 13 ученици в I – VII клас.

Подобна е ситуацията и в ОУ „Христо Ботев“ – с. Мечка, откъдето е постъпило искане за съществуване на 1 маломерна паралелка. Броят на ученици VIII – XII клас в училището е 14, недостигат  4.

От ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ясен са посочили за сформиране на 2 маломерни слети и 1самостоятелна маломерна паралелки с под 10 ученика. В училището учат 69 деца, недостигат 17 в I – VII клас.

От ОУ „Васил Левски“ в Беглеж искането е сформиране на 3 три слети маломерни паралелки и 1 самостоятелна под 10 ученика. Броят на децата в училището е 37, недостигат 28.

От ОУ „Антон Страшимиров“ – с. Бохот са внесли писмо за сформиране на 1 слята маломерна паралелка и 1 самостоятелна маломерна паралелка. Директорът на учебното заведение е посочил, че то се посещава от 70 деца, като недостигът е от 4 деца в I – VII клас.

Съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, изключения от минималния брой в неспециализирани училища, се допуска когато броят на учениците в паралелка от I до XII клас е не по-малко от 10 и при формиране на паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа. В документа е посечен и механизма на финансиране на самостоятелни маломерни паралелки и слети паралелки, като съгласно решение на Министерски съвет от 24 април тази година за приемане стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г., единният разходен стандарт за ученици I – XII клас е 1609 лв.

След дебат по темата, Общинският съвет прие проекта за решение за финансиране на маломерни и слети паралелки в 7-те общински учебни заведения, предложен от ПК по “Образователна политика и читалищна дейност. „Считам, че по този начин съчетаваме желанията на директорите на посочените учебни заведения, без да допускаме преразход на средства от бюджета“, посочи при обсъждане на предложението Диана Данова, председател на Комисията.

Общият размер на средствата за обезпечаване на учебния процес на сформираните маломерни и слети паралелки и тяхното дофинансиране в упоменатите учебни заведения за учебната 2018/2019 г. е в размер на 55 992,80 лв. Сумата ще бъде предвидена в бюджета на Общината за 2019 година.