Новини

Започна изграждането на канализация в Буковлък

Със символична първа копка стартира изграждането на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа в село Буковлък, община Плевен – Първи етап. Това е част от проекта за Интегриран воден цикъл на Плевен и Долна Митрополия. По план ще бъдат изпълнени: рехабилитация на главни водопроводни клонове с обща дължина 3 478 м., изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 229 м. и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 7 409 м., включително и водопроводни отклонения към мрежите; Изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 2 774 м., и второстепенни канализационни клонове с дължина 7 632 м., включително и сградни канализационни отклонения. Изпълнител на обекта е „Аквабилд” ЕООД.

Церемонията започна с водосвет, отслужен от плевенски свещеник, а в края си кметът разби бутилка с шампанско в един от багерите, който ще извършва изкопните работи.

На 25 септември се очаква и първа копка на канализация и рехабилитация на водопровод в село Ясен.