Новини

Започна извънредното косене на гробищните паркове в Плевен

Община Плевен разпореди започването на извънредно косене на растителността в гробищните паркове в града след падналите в последните месеци обилни валежи.  Косенето започна на гробищен парк „Чаира” и ще продължи по график и през следващите дни. Дейността извършва „Паркстрой” ЕООД. По договор общинското дружество почиства основно парковете в навечерието на двете големи Задушници – Черешова и Архангелова.

Според Наредба № 35 за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Плевен, глава трета, чл.14. (3) : „Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци, да ги поддържат в добър вид и да полагат системни грижи за гробното място, в т.ч. и по отношение растителността върху гроба”.

При невъзможност на близките да поддържат мястото и ако имат желание, може да се сключи едногодишен договор с „Паркстрой” ЕООД, които да осъществяват и тази дейност. За годишна такса от 78 лв. на гробно място от дружеството осигуряват почистване веднъж месечно. Срещу сумата от 120 лв. годишно работниците плевят и почистват два пъти месечно гроба и около него. Такса от 150 лв. включва два пъти почистване в месеца и зацветяване през пролетта и есента.