Новини

Предстои третиране на площите с пшеница в землището на Плевен

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Плевен уведомява  собствениците на пчелни семейства, че ще се извърши третиране на земеделските земи  в местностите Липачката, Чаира, Габровец, Тръстара, Дедковец, Бъчвата, Къшински дол и Смильовец в землището на гр. Плевен.

Растителнозащитните практики ще се извършат  от 29.02.2020 г. до 02.03.2020 г. от 08.00 до 22.00 часа и от 03.03.2020 г. до 05.03.2020 г.

Обработката  се извършва с препарати „Биатлон 4Д” и „Аксиал 50 ЕК”, закупени  от „999 – Ив. Асенов” ЕООД и „Синджента България” ЕООД.

За повече информация:  телефони  за връзка 06324/ 2214 и 0882112933.