Новини

Европейска програма ще осигурява пари за култура в малките населени места

Днес в Артцентър Плевен беше представена програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. В словото си пред присъстващите заместник-министърът на културата Амелия Гешева подчерта, че тя е насочена към разнообразни творчески проекти в по-малки населени места и привличането на нови публики, за да подкрепи процедура по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ от Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В интервю за Радио 1 Плевен заместник-министър Амелия Гешева обясни, че от 2 септември, тази година, и до 3 декември може да се кандидатства по програмата. Вече са обиколени градове като Варна, Бургас, София, Пловдив. Програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ е финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Поканата за нaбиране на проектни предложения е по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ с общ бюджет от 3 164 706 евро. Ще бъдат подкрепени проекти, позволяващи организирането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи, които трябва да съживят периферните пространства, да вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и не на последно място – да привлекат и ангажират нови публики. Стойността на един проект следва да е в рамките от 50 до 200 хиляди евро.

Кандидатстването се осъществява чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС – ИСУН 2020. Там е публикуван и целият пакет документи, с които заинтересованите трябва да се запознаят – добави заместник-министър Гешева. Желаещите да кандидатстват от Плевенска област могат да посетят Областния информационен център и да се свържат с Николета Минчева на телефон 064/800 614, e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

Николай Стоев