Новини

Горското стопанство ще продава иглолистна дървесина за огрев

В периода 30.07. – 31.08. ще се извършва добив на дървесина – иглолистни дърва за огрев от черен бор, в ЗМ „Кайлъка”, отдел 267, съобщават от Териториалното поделение „Държавно горско стопанство” – Плевен, чиято собственост е посочената горска територия. Обявлението е публикувано на сайта на Община Плевен.

Жители на града, които не притежават и не са наследници на горски имоти, могат да закупят за лични нужди добитата дървесина на временен склад от черен бор на цена от 54 лв. с ДДС за плътен кубик съгласно утвърден ценоразпис за 2018 г., съобщават от Горското стопанство. Желаещите могат да се обаждат на тел. 064/840 190 до 06.08.2018 г.