Новини

Община Плевен напомня на собственици на стари сгради да ги ремонтират

Да бъдат изготвени повторни писма и да бъдат изпратени на собствениците на стари сгради – паметници на културата в Плевен, разпореди кметът на Общината Георг Спартански. В писмата трябва да се напомни задължението на собствениците да поддържат имотите си в добро техническо състояние и естетичен вид, в противен случай администрацията ще предприеме съответните действия по Закона за устройство на територията, съобщава пресцентърът на общинската администрация. Подобни известия с включени предписания за дейности Община Плевен изпрати по-рано на притежателите на такива обекти, но резултат нямаше. Част от сградите се нуждаят спешно от ремонт, тъй като са с ронеща се мазилка, обрушени корнизи, ръждясали метални части и представляват опасност за преминаващите хора.

Единичните и груповите недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони формират защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство. Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство се одобряват и строежите се изпълняват по реда на Закона за устройство на територията след съгласуване със Закона за културното наследство.