Новини

Пристигат новите тролейбуси и сервизна техника

Първите два от общо четиринадесетте нови тролейбуса вече пристигнаха в Плевен, информираха от пресцентъра на Община Плевен.    . Екологичните транспортни средства са произведени от фирма SolarisBus&Coach S.A. и се доставят по проекта „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Плевен“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 година.

Проектът предвижда подмяна на подвижен състав – 14 бр. нови тролейбуси; 2 бр. сервизни машини; внедряване на интелигентни транспортни системи – електронна система за таксуване на пътниците в масовия градски обществен транспорт; внедряване на система за видеонаблюдение на 16 бр. ключови кръстовища в гр. Плевен.

Общата стойност на проекта възлиза на 17 249 286, 80 лв., а продължителността му е 48 месеца.

По същия проект вече е доставена и специализирана машина за ремонт на контактната мрежа.