Новини

Областният информационен център представи нови възможности за подпомагане на бизнеса


На неформална среща с представители на медиите в Плевен експертите от Областния информационен център /ОИЦ/ насочиха вниманието към актуалните възможности за подкрепа на новосъздадени предприятия със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Немалка част от запитванията към експертите от Областния информационен център  в Плевен от 2016 г. до момента е свързана с необходимостта от финансово подпомагане на стартиращи предприятия. Невъзможността да се осигури нужният финансов ресурс е сред основните пречки пред реализирането на предприемаческите идеи. Част от средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за България са насочени именно към разрешаването на тези трудности. На срещата Николета Минчева – експерт „Информация и комуникация” в Областния информационен център – Плевен разясни актуалните възможности в подкрепа на нови предприятия. Във фокуса на разговора бе отворената преди дни процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 67 227 768.06 лева безвъзмездна финансова помощ са планирани за насърчаване на предприемачеството. Микро, малки или средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г., могат да кандидатстват за финансова подкрепа от 50 000 до 200 000 лева. Необходимо е да работят в някой от определените 33 сектора – 12 сектора от Националната стратегия на насърчаване на малките и средните предприятия и 21, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства. 17 сектора обхващат производството на различни изделия, 2 – обработването на металите. Представени са инженерните и архитектурните дейности. Допустими са и кандидати в сферата на печатната и издателската дейност, на създаването и излъчването на радио и телевизионни програми, на дизайна и фотографията, на информационните технологии и услуги, на научноизследователската работа, на здравеопазването и социалните грижи. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 5 септември или 7 ноември в зависимост от избрания сектор. Проектите, изпълнявани на територията на област Плевен носят допълнително точки на кандидатите. Освен това приоритет ще се дава на жените предприемачи, на младите предприемачи на възраст до 29 години, както и на тези между 50 и 64 години. Друга възможност за подобряване на достъпа до финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия, която представиха експертите от ОИЦ, е микрокредитирането със споделен риск по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. От този финансов инструмент могат да се възползват съществуващи и стартиращи социални предприятия, както и стартиращи предприятия на безработни над 6 месеца, на лица с увреждания, на младежи до 29 г. и да получат от 5 000 лв. до 48 896 лв. под формата на кредит.

Срокът на изплащане е до 10 г. с възможен гратисен период по главницата до 2 г. Значението на малките и средните предприятия е ключово и за развитието на селските райони. Управителят на ОИЦ – Плевен, Игнат Димитров, обърна внимание и на подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони. Проект на Насоки за кандидатстане вече е предложен за обществено обсъждане. Насърчаването на развитието на неземеделски дейности в селските райони е също сред най-очакваните мерки, според експертите от ОИЦ. Всички заинтересовани могат да се запознаят с документите, качени на сайта на Министерство на земеделието и храните, и да изразят мнение по тях в срок до 13.07.2018 г. на rdd@mzh.government.bg.

Всяка от процедурите има своите специфични особености и експертите от Областния информационен център  – Плевен ще дават подробна информация за тях – каза на срещата Игнат Димитров – управител на центъра. От 4 юли започват своята втора обиколка за годината във всички общини от областта и интересуващите се могат да получат отговор на въпросите си по време на откритите приемни в съответното населено място. Първата спирка от обиколката е Долни Дъбник – на 04.07.2018 г.,  от 10.30 ч., пред читалището.