Песах – празник на освобождението

През тази седмица евреите отбелязват големия пролетен фестивал Песах, празнуващ изхода им от Египет преди повече от три хиляди години. Основното му значение е освобождението. Дора Цемах – член на управителния съвет на Регионалната организация на евреите „Шалом” Плевен разказва,че празникът обикновено е предшестван от почистването на дома, от смяната на посудата, която ползват семействата,сдругаспециална, изхвърлясе ивсичко, в което има квас. Празникът започва с вечеря- Седер Песах, на която естрого определено какво сеслагана трапезата. Празникът е семеен и това се спазва във всеки еврейски дом. Интересното е, че на него се чете така наречената Агада – това е притчата за празника,катов това четене вземат участие от най-големия до най-малкия, който вече се е научил да чете.