Подписаха договора за изграждане на нова контактна мрежа в Плевен и рехабилитация на старата

Днес в Заседателната зала на Община Плевен беше подписан договор с изпълнителя по проекта „Реконструкция, подобрение, разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа – инженеринг” в рамките на проекта на Община Плевен „Интегриран градски транспорт на Плевен”, който се финансира от Оперативната програма „Регионално развитие”. Договорът бе подписан от възложителя на поръчката „Тролейбусен транспорт” ЕООД, представляван от управителя инженер Ангел Несторов,и Обединение „Електротранспорт „Плевен” – София, представляван от инж. Камен Василев.