Новини

Стефан Милев: Правим всичко възможно ремонтите в детските заведения да приключат до 15 септември

Поетапното затваряне на детски заведения, поради извършване на основни ремонти в рамките на проекта на Община Плевен „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, ще продължи с втората група заведения до края на м. юни. Това обяви заместник-кметът с ресор „Европроекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев. Първите три детски заведения в списъка за рехабилитация – „Юнско въстание”, „Теменуга” и „Дружба”, се очаква да бъдат готови до средата на м. юли. „Имаме уверение за това както от изпълнителите, така и от строителния надзор, и от инвеститорския контрол на Общината. За втората група детски заведения – градините „Ралица”, „Щурче”, „Калина”, детска ясла „Гергана” и НУ „Христо Ботев”, се очаква дейностите да започнат към 20 юни. Тази седмица ще проведем среща с фирмите изпълнителки и ще се постараем да стигнем до споразумение с тях ремонтите да приключат не както е в предварително заложения краен срок 10 октомври, а до 15 септември. Желанието ни е за първия учебен ден да бъдат приключени всички строително-монтажни дейности и да приемем децата в обновена учебна среда. Задачата е амбициозна, но мислим, че ще се справим”, подчерта г-н Милев.

Той уточни, че системата за разпределение на децата от излизащите в ремонт градини в работещите ще е същата както досега, задачата е улеснена от факта, че започва периодът на летните отпуски и голяма част от родителите не ползват услугите на детските заведения. В момента се проучва колко от приблизително 400-те деца от подлежащите на ремонт градини ще ги посещават през летния сезон, за да се изготви график, съобразен с желанието на родителите и възможностите на другите градини за сборни групи. „Навсякъде, където има сборни групи, ще се стремим децата да са в оптималния брой от 30, а там, където се налага да са повече, имаме идеи при тях да влиза още един педагог, за да се осигури нормален учебен процес и родителите да са спокойни. А за да няма ремонт на ремонта и да бъдат избегнати лоши практики от миналото, контролът е завишен и по отношение на строителните дейности, и по отношение на озеленяване, хоризонтална и вертикална маркировка. В момента нямаме притеснения относно качеството и сроковете на извършващите се ремонти”, беше категоричен г-н Милев.

Той допълни, че за да се гарантира качествено изпълнение на дейностите и поради голямата натовареност на екипа по проекта, ремонтът на ОУ „Климент Охридски” ще бъде направен през лятото на следващата 2019 г.

Договорът за изпълнение на проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието” е за БФП на стойност 10 223 215,88 лева. Проектът предвижда интервенции, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изпълнение на дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура, разположени на територията на две от зоните за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен – социалната и публичната зона.