Новини

Постоянните комисии в Общинския съвет обсъждат проект за нова Наредба за символиката, знаците, празниците и отличията в общината

Всичките десет Постоянни комисии към Общински съвет – Плевен ще обсъждат през март предложения проект за нова Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен. Официални вносители на предложението са Петя Василева – председател на ПК „Култура, вероизповедания и международна дейност“ и кметът на Община Плевен Георг Спартански.

„Съгласно изискванията на Закона за нормативните актове, проектът за новата Наредба №11 е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Община Плевен /https://pleven.bg/bg/proekti-na-normativni-aktove/proekt-za-nova-naredba-11-simvolikata-znatsite-ofitsialnite-praznitsi-i-otlichiya-na-obshtina-pleven/. Наредбата влиза за обсъждане в постоянните комисии през март, но с оглед спазване на регламентирания 30-дневен срок в Закона, предложеният нов нормативен акт ще се разглежда на заседание на Общински съвет през април. Обсъдихме този въпрос и на Председателски съвет“, информира председателят на местния парламент Мартин Митев. Той припомни, че действащата в момента Наредба №11 е приета с решение на Общинския съвет преди осем години – през март 2010 година. Обсъждане на предложения за нова Наредба №11 върви от месец май миналата година. С решение на съветниците през октомври 2017 г. бе  сформирана и работна група, която да изготви проекта за новата Наредба и да го внесе за гласуване в местния парламента. Съгласно решението, работната група е в 8-членен състав. В нея влизат общинските съветници Петя Василева, Цветко Цветков, Катя Христова и Стефан Петков, представители на общинска администрация в лицето на Светлана Костадинова – началник отдел „Връзки с обществеността и протокол“ и Стефка Григорова – началник отдел “Култура“, Правдолюба Маринова – председател на УС на Националното сдружение на сватбените услуги и агенти и Доротея Костадинова – главен юрисконсулт в Община Плевен.

Заседанията на постоянните комисии към ОбС – Плевен ще бъдат в два поредни дни – 26 и 27 март /понеделник и вторник/. Проектът за нова Наредба №11, както и всички проекти за дневен ред, предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на съветниците този месец, са публикувани на страницата на Общинския съвет https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии“ https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-mart-2018-g