Новини

Плевенски ученици и техни връстници от пет страни обсъждаха глобалните климатични проблеми

От 5 до 9 март Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици –  Плевен е домакин на втората международна среща по проект Еразъм + на тема: „Климатичните промени – доброволчество, ангажираност, отговорност, обмяна на добри практики”.

Гости на училището са 26 ученици и учители от учебни заведения от Португалия, Италия, Полша, Румъния, Гърция, които са и партньори по проекта – информира Грета Димова – координатор на проекта и заместник-директор на плевенската гимназия.

Целта на проекта е да допринесе за опазването на природата чрез запознаване на училищната общност с проблема за измененията в климата. Участниците в проекта ще развият своите езикови и компютърни умения, а съвместният обмен на култури ще допринесе за утвърждаване на европейската им принадлежност. Работният език на проекта е френският език. При представяне на резултатите от предварителните проучвания на всеки екип от отделните държави-партньори, както и съпоставителните анализи, се акцентира  върху интегрираното обучение въз основа на решаване на проблема с опазване на околната среда и ще се окуражава прилагането на иновативни подходи за преподаване чрез използване възможностите на новите технологии, практическа работа и интерактивни методи. Предвидени са множество дейности, както на територията на гимназията, така и в Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките – филиал – Плевен, Регионалния исторически музей отдел „Природа” и отдел „Етнография”, природен парк „Персина”, със съдействието на Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен и РИОСВ – Плевен – унточни още за радио „Плевен” Грета Димова.

В приветствието си към участниците в проекта заместник-областният управител на Плевен Татяна Божинова изрази удовлетворението си от избраната тема и подари на ръководителите на групите възпоменателни албуми, разказващи за историята на Плевенска област.

Четвъртокласници от езиковата гимназия преминаха през залата на Регионалния исторически музей в костюми, изработени от отпадъчни материали, с което доказаха своята съпричастност към значимостта на обсъжданите проблеми по проекта. А всички млади хора и техните ръководители говориха един и същ език – езикът на загриженост за планетата и за опазването на околната среда!

Николай Стоев