Новини

Два ПОС терминала ще обслужват гражданите в Община Плевен

В Община Плевен вече може да се плаща безкасово и не е необходимо да носите пари в брой, ако ви се наложи да заплатите някаква административна услуга – това каза в интервю за радио „Плевен” Красимир Иванов – директор на „Административно обслужване”. В сградата има два пост-терминала, които могат да ползват посетителите. Очаква се от плащането да се възползват предимно хората, търсещи услуги, свързани със сферата строителството, тъй като там таксите са по-високи. За седемте месеца от работата му на поста директор на дирекция „Административно обслужване” Красимир Иванов каза, че е била актуализирана автоматизираната информационна система на Община Плевен. Бил е внедрен и единния протокол по изискване на Държавната агенция за електронно управление. В он-лайн услуги е въведена вече възможността да се подават сигнали и предложения до общинското ръководство. Красимир Иванов коментира и въздържането за въвеждане на електронни услуги на този етап, тъй като за ползването им се изисква електронен подпис,който все още не е навлязъл така масово в употреба. Той подчерта, че от няколко години работата на едно гише осигурява бързо и безпроблемно обслужване на гражданите. А комплексното обслужване предоставя възможността максимално да се избягва нуждата от предоставяне на документи, които биха могли да се изискат служебно. Красимир Иванов е категоричен, че бъдещето е в електронното предоставяне на документи и получаване на електронни услуги, което ще увеличи търсенето им и ще повиши качеството на предоставянето им.

Николай Стоев