Новини

Новости в данъчния офис на Плевен ще улесняват клиентите

Днес Цветомила Потурлиева – директор на офиса на НАП Плевен огласи условията на данъчно – осигурителната кампания през 2018 година. До момента данъчните специалисти са приели 1118 декларации за доходите на физически лица.  Тази година кампанията  ще приключи на 30 април, който е работен ден, поради което няма да има удължаване на крайния срок. Особено важно е да напомним, че лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв.,  при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари. Остават 3 дни за ползването на отстъпката – припомни Цветомила Потурлиева.

Ползването на данъчни облекчения също е свързано с изискването да няма неплатени задължения. Съветът е към всички клиенти, които имат намерение да ползват 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане или което и да е данъчно облекчение  първо да проверят в данъчната си сметка на сайта на НАП дали нямат някое старо задължение, за да избегнат риска отстъпка или облекчение да им бъдат отказани. Най-лесно това става с безплатния ПИК, издаван от НАП във всеки офис на агенцията.

Данъчното облекчение за безкасови плащания – ако  100% от доходите за 2017г.  са получени по банков път, минимум 80 % от тях  следва да са похарчени също безкасово. Облекчението е до 1% от дължимия годишен данък, но не повече от 500 лв. Не е необходимо  представяне на допълнителни документи към данъчната декларация. Разбира се, част от декларациите с ползвано такова облекчение ще бъдат проверени, но въпреки това се разчита на добросъвестно деклариране само от хора, които действително отговарят на условията.

 

Ново тази година е доброволно деклариране на необлагаеми доходи (например продажба на имущество, наследства, дарения) в ново приложение 13 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Справката за изплатени доходи извън трудов договор (подавана от самоосигуряващи се лица и предприятия) ще се подава по-рано от досега, до 15 март, вместо до 30 април. Това ще даде възможност чрез електронните услуги на НАП физическите лица да проверят преди да е изтекъл срокът за подаване на данъчни декларации, какви доходи от хонарари и други, различни от заплата са получили, което значително ще ги облекчи. Български местни лица с доходи от дивиденти например от източник в чужбина ще ги посочват в годишната си данъчна декларация, а не в тази за авансов данък, както беше досега. От началото на следващия месец се въвеждат в експлоатация виртуални и физически ПОС терминали в офисите на НАП. Голямата промяна през февруари идва от това, че сега сметката на НАП, по която ще се плаща чрез виртуален или физически ПОС терминал (в БНБ) ще се заверява буквално за минута, тоест няма да се налага да се чака денонощие или дори повече преди парите да пристигнат. Второто голямо предимство е, че за клиентите на НАП плащането чрез ПОС ще е напълно безплатно. Системата на ПОС терминала е директно свързана с компютърната система, като на точно определени места в офисите на НАП (а не на банковите гишета) ще могат да се извършват безкасови и без такса плащания.  В офис Плевен ще функционират 10 гишета, на които нашите клиенти ще могат да плащат с карти. Цветелина Потурлиева припомни, че и тази година гражданите и фирмите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването й и в двата случая е до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Минимален месечен размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се за тази година е 510 лв. Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2018 – 350 лв. Максимален месечен размер на осигурителния доход остава 2600 лв. От 1 януари 2018 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 20,40 лева. Има нов размер на минималния осигурителен доход – 510 лв., заради което се променя и вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари 2018 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2018 г. За здравните осигуровки и права Цветелина Потурлиева напомни на хората да не пропускат да плащат здравните си вноски, защото ако пропуснат и изпаднат от осигуряване, трябва да плащат вноски за пет години назад. До края на данъчната кампания в офис Плевен  ще се работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. Като в дните, в които изтичат срокове офисът ще работи до тогова докато има клиенти в салона за обслужване. Въпреки това насърчаваме своите клиенти да не чакат последните срокове и да ползват електронни услугите.