Новини

Десетата комисия за борба с трафик на хора беше сформирана в Плевен

Със заповед на кмета на Община Плевен Георг Спартански днес се проведе първото заседание на Комисията за борба с трафик на хора. Неин председател на местно ниво е заместник-кметът Стефан Милев, а секретар – Ирена Христова.

В присъствието на секретаря на Националната комисия за борба с трафик на хора Камелия Димитрова специалистите от различни институции в залата обсъдиха ситуирането на комисията, която е десета общинска структура в страната. По думите на заместник-кмета Стефан Милев със заповед на кмета на Плевен новосформираната комисия ще бъде със седалище в сградата на площад „Възраждане” №1, стая 218. Тя ще реализира различни инициативи и мероприятия, включени в утвърдения годишен план за 2018 г. А средствата, които ще бъдат предоставени от Националната комисия за борба с трафик на хора, са в рамките на 5 000 лв. – уточни Камелия Димитрова. Програмата на Общинската комисия  за борба с трафик на хора ще разчита на съвместна работа с прокуратура, полиция, социални институции и неправителствени организации, в реализирането на информационни кампании и огласяване на своите цели чрез различни медийни кампании, за да могат пострадалите от уязвимите групи за намират по-лесно адекватна помощ и подкрепа.

Николай Стоев