Новини

Общинският съвет прие Бюджет 2018 на Община Плевен

С 37 гласа „за, 1 „против“ и 1 „въздържал се“ , Общински съвет – Плевен прие бюджета на Община Плевен за настоящата 2018 година. Предложението бе прието след двучасов сериозен дебат и обсъждане на вяска едно от направените в залата предложения от съветниците за промени по проекта.

Бюджет 2018 на Община Плевен е в размер на общо 87 472 126 лв. Заложените приходи за държавни дейности са 52 872 216 лв., местните приходи – 34 599 910 лв. Заложените постъпления от имуществени и други данъци са 15 455 000 лв. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има данък върху недвижимите имоти – 8 100 000 лв., следван от данък върху превозните средства – 4 000 000 лв.

Предвидените през годината разходи за делегираните от държавата дейности са 47 392 847 лв., като най-много са средствата за образование – 35 234 410 лв.

Инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 година е в размер на 3 994 006 лв. С преходен остатък от 2016 и 2017 година са прехвърлени средства за проектиране на общите устройствени планове на община Плевен и на град Плевен.