Новини

Първо заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора ще се проведе в Плевен

На 25 януари от 11.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе първо заседание на Местна комисия за борба с трафика на хора /МКТБХ/. Неин председател е зам.-кметът Стефан Милев.

Заседанието ще се проведе при дневен ред от три точки. Първа е увърждаване на поименния състав на МКБТХ-Плевен, втора – представяне на основните правни и други документи, ръководещи борбата с трафика на хора в България и  предложения от институциите за дейности, които да се включат в Програмата на МКБТХ- Плевен, за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2018 г.

Участие в заседанието ще вземат Камелия Димитрова – Секретар на Националната комисия за борба с трафик на хора и Стефан Ралчев – Главен експерт от Национална комисия за борба с трафика на хора. Гост на заседанието ще е Христо Христов – съветник на Председателя на НКБТХ.

Местната комисия за борба с трафика на хора е създадена със Заповед № РД-10-1074/26.06.2017 г. на кмета на Община Плевен. Нейни партньори са Неправителствени организации, Сдружение „Център отворена врата“, Комплекс за социални услуги за деца и семейства и Сдружение „Бъдеще без насилие“.