Оптимизират общинските политики за местно и регионално развитие по проект

В началото на януари Община Плевен започна изпълнението на проект „Оптимизиране на общинските политики и практики за местно и регионално развитие с участие на всички заинтересовани страни”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”. Стойността му е 79 807 лв., като помощта, отпускана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е безвъзмездна. Реализацията на дейностите по проекта ще продължи 9 месеца. Това стана ясно на специална пресконференция днес в Община Плевен по повод старта на дейностите по проекта, чийто ръководител е секретарят на общината Бранимир Мирчев.