Новини

Днес е публичното обсъждане на проекта на бюджета на Община Плевен

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен, за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен днес от 17.30 часа в зала „Гена Димитрова” ще е публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Плевен.   Материалите са публикувани на електронната страница на Община Плевен – www.pleven.bg и всички, които имат желание да се запознаят с тях, могат да го направят, както и да направят своите предложения в залата.