Новини

Чистотата – част от ДНК-то на децата

Нова инициатива, насочена към опазването на чистотата, започна в Плевен в началото на тази седмица. Резултатите се очакват след… 10 години. Може и да звучи налудничаво в страна, където повечето хора не планират живота си по-далеч от вечерята, но има и хора, загледани без ограничения в бъдещето. А то – както сме свикнали да казваме декларативно – е в децата. Идеята „България всеки ден“ хрумва на Десислава Дамянова, майка на две деца в различни възрасти. Инициативата „Да изчистим България за един ден“ провокира идеята ми, че България не е нашият заден двор, че тя трябва да бъде почиствана всеки ден, споделя г-жа Дамянова. С вярата, че учителите са двигател на обществото, тя кани свои съмишленици да я реализират – това са директорите на детска градина „Кокиче“, Начално училище „Христо Ботев“ и общежитието на Математическата гимназия, където се обучават именно деца в различни възрасти.

Първи са „кокичетата“. Всички знаем, че навиците се изграждат от най-ранна възраст с помощта на семейството и детската градина, затова се включихме с удоволствие в тази инициатива, заяви директорът Милена Кожухарова. Задачата в първия ден била под формата на игра децата от подготвителната група да почистят собствената си занималня – шкафчетата, масички, столчета – с мокри кърпички. Във втория ден към същите места добавили нови. На третия ден играта включвала и петминутно мълчание. На четвъртия ден идват и помощниците от „Христо Ботев“. Включихме се в инициативата, тъй като оценихме значимостта й, споделя директорът на училището Цветелин Горанов. Първо нашите ученици посетиха градината и помогнаха на децата, а после ги поканихме да и в почистването на нашето училище. Най-големите деца в градината и най-малките ученици си направили влакче на чистота. Редичката им била водена и завършвала от дете с моп. При команда: напред! всички тръгвали напред; при команда: назад! всички тръгвали назад и влакчето било водено от ново дете, докато се изредят всички, за да почистят занималня на подготвителната група.

Идеята е да създадем процес, в който децата да се учат на поведение, това поведение ще се превърне в навик и след време навикът ще предизвиква необходимост от чистота, вярва Десислава Дамянова. Резултатът от това образование се очаква да настъпи след десет години, когато днешните невинни момиченца и момченца вече ще са тийнейджъри – безспорно най-зловещото състояние, познато на човечеството. Затова и сега всеки ден към игрите с чистота се добавят и  изненади, за да се провокира мисленето на малчуганите и да се поддържа интересът им към чистотата жив В края на месеца шестгодишните в „Кокиче“ вече ще са „порасли“ достатъчно, за да започнат  на свой ред да занимават децата от по-долните групи и да споделят с тях наученото. Идеята е това да се прави всеки ден по едно и също време за десет-петнайсет минути. Така този навик ще стане част от децата, убедена е г-жа Дамянова, част от тяхното ДНК.

Свилен Димитров