Обучиха 24 безработни за социални асистенти

В края на този месец приключва работа по проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът се администрира от Агенция по заетостта. Общо 24 безработни лица, предимно жени, на възраст от 30 до 55 години са взели участие в проекта, чийто бенефициент е Сдружение „Плевенски обществен фонд – Читалища”. Всички трайно безработни са придобили професионална квалификация или преквалификация като социален асистент. Проектът е бил с продължителност една година, а в него са били включени жители на общините Долна Митрополия и Плевен. Това стана ясно на специална пресконференция, на която бяха представени резултатите от проведеното обучение.