Плевенска област на 19-то място в страната по размер на средна заплата

Наетите по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2013 г. намаляват с 3.3% спрямо края на септември 2013 г., като достигат 60 хиляди и 300. Това сочат официалните данни на Националния статистически институт. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство”, „Административни и спомагателни дейности” и „Строителство”. Най-голямо увеличение на наетите по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в секторите „Образование” и „Други дейности”.