Новини

ОбС- Плевен заседава по 28 точки

Малко преди 14 часа започна сесията на Общинския съвет – Плевен, която бе отложена за 13 часа заради проблеми със системата за гласуване. В обявения нов час съветниците се събраха в зала „Гена Димитрова”, но системата все още не бе стартирана. Към 13.30 часа всичко бе в ред и дневният ред беше приет. От него отпадна една от точките, а три добави кметът Георг Спартански. След гласуваните за разглеждане 28 точки, 3 от които питания, а една от тях ще бъде разделена на 10 отделни решения, които ще се гласуват поотделно. Очакваното за разглеждане искане за отстраняване на председателя на ОбС бе оттеглено от представител на вносителите и ще бъде включено в следващо заседание.

Очаквано близо едночасови дебати се проведоха по отдаването под наем на общински имоти на читалищата. 10 от тях бяха допълнително внесени за ноемврийската сесия, след като на октомврийската не получиха нужния брой гласове. След гласуване на процедура за прекратяване на дебатите 10-те читалища с отделни решения и болшинство гласували „за” съветници получиха за срок от 5 години общински имоти за безвъзмездно ползване. Две от тях – „Развитие 1998” и „Паисий Хилендарски 2001” – Славяново ще трябва през следващата година да бъдат инспектирани от комисия и ако са отстранили нередностите, предписани им от временната комисия от общински съветници, която бе сформирана със Заповед на кмета, ще продължат да ползват имотите, но ако не са изпълнили предписанията – договорите им ще бъдат прекратени. Това бе саписано изрично в решението за отдаване за безвъзмездно ползване.

В момента работата на ОбС – Плевен продължава.