Новини

Общинските звена за административно обслужване на граждани прекъсват работа в определени часове за дезинфекция

В условията на обявена извънредна епидемична обстановка и мерките за неразпространение на заразата с COVID-19 общинските звена за административно обслужване на гражданите работят до 16.30 часа с прекъсване на работното време за дезинфекция, както следва:

  • от 12.30 до 12.45 часа в Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”;
  • от 13.00 до 13.15 часа в „Центъра за административно обслужване на гражданите”;
  • от 13.00 до 14.00 часа в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси”.

От  Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен напомнят на гражданите за създадената възможност задълженията към местния бюджет да бъдат плащани и чрез интернет. Информация за дължимите суми за 2020 г., сметките и кодовете за плащане клиентите могат да намерят на интернет страницата на Община Плевен www.pleven.bg, секция „Местни данъци и такси”, подсекция „Проверка и плащане на данъци” – https://www.pleven.bg/bg/mestni-danatsi-i-taksi .

С два месеца – до 30 юни 2020 г., се удължава срокът, в който местните данъци за недвижими имоти и за МПС ще са с 5 % отстъпка, ако се платят в пълен размер. Това гласи § 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Удължаването на срока за плащане с отстъпка се прави, за да се избегне струпването на хора.