Новини

Започва рехабилитацията на 12 км. от пътя Плевен – Ловеч

Със средства от ЕС ще се ремонтират общо около 30 км от второкласния път II-35 Плевен – Ловеч – Троян. През миналия програмен период чрез ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. бяха ремонтирани 10 км на територията на област Ловеч, в участъка между Троян и Кърнаре. По ОП „Региони растеж“ 2014-2020 г. предстои да се рехабилитират още 9 км в Ловешко, за които в момента се провежда тръжна процедура за избор на изпълнител, както и 12-те км в Плевенска област, чието обновяване започна днес. Срокът за изпълнение на обекта е 10 месеца и през 2018 г. отсечката ще бъде готова, съобщи инж. Дончо Атанасов. В есенно-зимния сезон ще се извършва отводняване, изрязване на храсти и подготовка на трасето за асфалтовите дейности, които ще се изпълняват през лятото, заяви председателят на УС на АПИ. Той съобщи още, че много добре върви подготовката на техническия проект на АМ „Хемус“ в участъка от Боаза до връзката с пътя Плевен – Ловеч. Задачата, която сме си поставили е през втората половина на 2018 г. да стартираме тръжните процедури за избор на изпълнители и до 2-3 години автомагистралата да стигне до Плевен и Ловеч, каза инж. Атанасов.

В лот 7  на ОПРР е рехабилитацията на участъка от път II-35 от км 13+600.47 до км 25+384.27. Отсечката не преминава през населени места. Предвижда се цялостна подмяна на пътната настилка, подобряване на отводняването, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Основно ще бъдат ремонтирани две големи съоръжения – мост над река Пърчовица и селскостопански подлез, както и четири кръстовища. Две от кръстовищата са с третокласния път III-3502 – за село Беглеж, а останалите са с общински пътища – за с. Бохот и с. Ралево. С основния ремонт на пътя ще се повиши безопасността на движение между областните центрове Плевен и Ловеч, както и достъпът до административни, здравни и образователни услуги – каза по време на церемонията на първата копка днес заместник-областният управител на Плевен д-р Красимир Трифонов. По-добрата инфраструктура ще улесни и достъпът до редица културни и исторически забележителности в региона като Панорама “Плевенска епопея 1877 г.“, Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец“, Къща-музей „Цар Освободител Александър ІІ“, Парк „Кайлъка”, Архитектурно-историческият резерват „Вароша“, покритият мост над река Осъм и моста на Кольо Фичето в Ловеч и др. Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 7 е „Автомагистрали Хемус“ АД. Стойността на договора с пътностроителното дружество е 6 427 766,89 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществява от „Пътинвест-инженеринг“ АД. Техният договор е за 196 881,6 лв. с ДДС. Авторският надзор ще се упражнява от „ВИА ПЛАН“ ЕООД по договор за 17 880 лв. с ДДС. Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0011 „Лот 7 Път II-35 Плевен – Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,78 км, област Плевен”, е 7 595 154,14 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 6 455 881,02 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 1 139 271,12 лв. с ДДС.

Николай Стоев