Новини

Мартин Митев: За мен е недопустимо да не предоставим общински сгради на читалищата, особено в малките населени места

„За мен е недопустимо да не предоставим общински сгради на читалищата, особено в малките населени места, където читалищата са единствен център на културния и социален живот на общността. Не мога да коментирам мотивите на колегите, но не намирам логика в гласуването им „против“ и „въздържал се“ по въпроса с читалищните договори. Смятам за неправилно и необективно гласуването срещу безвъзмездното предоставяне на имоти за 10 читалища“. Това заяви на редовната си пресконференция днес в Пресклуба на БТА председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев по повод решенията от сесията в четвъртък /26 октомври/, при което 10 читалища в община Плевен останаха без договори на този етап за безвъзмездно ползване на общински сгради за читалищна дейност. Предложението бе част от дневния ред и касаеше общо 16 от читалищата в общината, за които договорите за безвъзмездно ползване на общинските сгради изтича през октомври.

„Предварителен дебат по предложението, внесено от общинска администрация, имаше в три от постоянните комисии – ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“, ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ и ПК „Образователна политика и читалищна дейност“. В резултат на обсъждането, проведено в трите комисии, на сесията председателят на ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ Пенчо Дреновски представи обединено становище“, поясни Мартин Митев. При последвалото гласуване обаче, което бе за всяко едно от включените в предложението 16 читалища, право на безвъзмездно ползване на общинска собственост бе предоставено само за 6 читалища – НЧ „Ракитин – 1969“ – гр.Плевен, НЧ „Хр. Ботев – 1959“- гр.Плевен, НЧ „Извор – 1959“ – гр. Плевен, НЧ „Лик – 1959“ – гр. Плевен, НЧ „Наука 1927“ – с. Брестовец и НЧ „Просвета 1923“ – с. Ясен. В решенията за изброените 6 читалища изрично е указано, че се забранява на ползвателя да преотдава предоставените имоти или части от тях на трети лица без знанието и съгласието на Община Плевен. В договорите за читалищата „Ракитин”, „Христо Ботев” и „Извор” има и допълнителна точка, тъй като в доклада на временната комисия, проверила преди това как се ползват общинските имоти за читалищна дейност, в тези три читалища са били установени нарушения. По тази причина в новите им договори е вписано, че ще бъдат проверени през първата половина на март 2018 г. и при установяване на нерегламентирана дейност – договорът им с Община Плевен ще бъде прекратен и помещенията, в които се извършва тази дейност, ще бъдат отнети.

„Останалите 10 читалища, включени в предложението, не успяха да съберат при гласуването нужното квалифицирано мнозинство от 28 гласа и получиха откази“, обясни случилото се на заседанието на Общинския съвет Мартин Митев. В резултат на това засега без решения за сградите си остават НЧ „Пробуда 1990” – гр.Плевен, НЧ „Развитие 1998” – гр. Плевен, НЧ „Парашкев Цветков – 2003“ – гр. Плевен, НЧ „Климент Браницки 1900“ – гр. Славяново, НЧ „Паисий Хилендарски 2001“ – гр. Славяново,  НЧ „Просвета 1907“ – с.Бръшляница, НЧ Пробуда 1927“ – с.Буковлък, НЧ „Христо Ботев 27“ – с. Коиловци, НЧ Изгрев 1929“ – с. Опанец и НЧ „Просвета 97“ – с.Радишево.

При така стеклите се обстоятелства председателят на Общинския съвет в Плевен заяви, че въпросът с договорите на изброените по-горе 10 читалища ще бъде част от дневния ред и на следващото редовно заседание на местния парламент. „Надявам се, че при повторното разглеждане на предложението през месец ноември проблемите ще бъдат изгладени. На всички читалища трябва да бъде даден равен шанс да работят”, заяви Мартин Митев.