Новини

Община Плевен ще кандидатства за ремонт на ЦРД по „Красива България”

Община Плевен има намерение да кандидатства с проекта „Фасадна реставрация и подмяна дограма на Център за подпомагане на личностно развитие – ЦРД, гр. Плевен, ул. „Дойран” №79, УПИ-I, строителен кв. 381а, Ид№ 56722.659.850.1” за външно финансиране по „Красива България” 2018. Крайният срок за депозиране е 15 януари 2018 г.

Готовата проектосметна документация за обекта е на стойност 286 667 лв. Собственото участие на Община Плевен в общия бюджет на проекта възлиза на 59 %, или 169 134 лв.

Според изискванията за кандидатстване по Проект „Красива България” 2018 г. резултатите от реализацията на одобрени проекти задължително се съхраняват от бенефициентите за срок най-малко пет години след приключване на изпълнението. Това включва и условието да не се променя определеното предназначение на обекта или части от обекта на проектната интервенция, респективно – направените инвестиции в дадената инфраструктура.

На предстоящото заседание на Общински съвет – Плевен, ще бъде обсъдено предложение от кмета Георг Спартански за даване на съгласие от местния парламент за кандидатстване и осигуряване на собствен финансов ресурс като задължително условие за доказване на намеренията.

Не можем да си позволим след рехабилитацията на Градската градина сградата на Центъра за работа с деца да контрастира с новата й визия. Зданието, отличаващо се с оригиналната си архитектура, е и недвижими културна ценност и държим на неговото съхраняване, коментира Георг Спартански намеренията на Община Плевен.