Новини

Мениджъри за един ден работиха в „Държавен архив” – Плевен

Кристина Николаева – възпитаничка на СУ „Пейо Яворов” – Плевен и Радослав Каменов – ученик от ДФСГ „Интелект” днес протегнаха ръце към архивните документи от фонда на „Държавен архив” – Плевен. Това се случи по време на инициативата „Мениджър за един ден”, а желанието на младите хора да се докоснат до историята и статистиката беше удовлетворено и те получиха сертификатите си от Маринела Йорданова – началник на отдела в Плевен към дирекция „Регионален държавен архив Монтана. Когато я попитахме дали е запалила учениците да се върнат отново в институцията и да работят с архивните документи, тя отговори, че по усмивките им е разбрала, че са удовлетворени от онова, с което ги е запознала и онова, което са научили.

Кристина и Радослав разказаха за радио „Плевен”, че са видяла как се обработват документите и как са класифицирани, разбрали са как може да се ползва архивен документ и са се убедили, че плевенският фонд е един от богатите в страната.

Маринела Йорданова изрази удовлетворение, че за втора година възпитаници на плевенски училища идват в отдел ”Държавен архив” – Плевен и не пропусна да подчертае деловите взаимоотношения с Община Плевен, като поздрави всички служители и ръководството в днешния Ден на общините. Особено тържествен беше моментът на връчването на сертификатите, а това достави удоволствие на двамата младежи – Кристина Николаева и Радослав Каменов. Усмивки имаше и по лицата на домакините на „Мениджър за един ден”!

Николай Стоев